Blog » Domain -Hosting » Máy chủ ảo VPS » Hướng dẫn quản trị VPS trên my.vsis.net

Hướng dẫn quản trị VPS trên my.vsis.net

Chào các bạn, bài viết này hướng dẫn cách quản trị VPS trên my.vsis.net . Các thao tác như: Start / Stop / Restart / Đổi mật khẩu / Cài lại hệ điều hành cho VPS.

Bước 1: Vào https://my.vsis.net/ và đăng nhập bằng Email và Mật khẩu đã đăng ký trước đó. Nếu không bạn có thể reset mật khẩu về mail để nhé.

Bước 2: Sau khi Đăng nhập bạn sẽ thấy giao diện như dưới.

Sau khi bạn vào đúng gói VPS bạn cần quản trị, bạn sẽ thấy như hình dưới

Trong đó:

Số 1: là bạn Start VPS nều nó tắt

Số 2: Là khởi động lại trong trường hợp VPS bị đơ, hoặc lỗi gì đó không vào được

Số 3: Tắt VPS

Số 4: Đổi mật khẩu cho VPS => Sau khi đổi nhớ Khỏi động lại VPS nhé

Số 5: Cài đặt lại hệ điều hành

Số 6: Vào VPS bằng VNC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top